שנת הקורונה גרמה לדחיית מגמות לא חיוביות הקשורות בתחרות בין החברות וירידת התעריפים / מאת חגי שפירא

שנת הקורונה גרמה לדחיית מגמות לא חיוביות הקשורות בתחרות בין החברות וירידת התעריפים / מאת חגי שפירא

המגפה גרמה להקטנת יחס התביעות המצרפי כתוצאה מהסגרים. הירידה ברווחי השקעות היוותה לפיכך את הסיבה העיקרית לירידה ברווח. רכב רכוש 2020

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה