קרנות השתלמות במסלול כללי בראי העשור בין 2011 ל-2021

קרנות השתלמות במסלול כללי בראי העשור בין 2011 ל-2021

אלטשולר שחם - 101.68%, ילין לפידות - 95.00%, אקסלנס - 85.18%. צפריר זנזורי, סמנכ"ל מכירות והפצה, אלטשולר שחם: ההובלה בתשואות היא התוצאה של חשיבה לטווח ארוך אשר מאפיינת אותנו

בחצי השנה האחרונה רשמו קרנות ההשתלמות, בדומה לכלל המוצרים הפנסיוניים האחרים, תשואות פנטסטיות נוכח הגאות בשוקי ההון. אולם, אין מחלוקת על כך שהבחינה שראויה להיעשות ביחס למוצרים הפנסיוניים היא ארוכת טווח. נוכח השינויים שקרו בשנים האחרונות, בעיקר המעבר למודל הצ'יליאני ושינוי חלק ניכר ממסלולי ההשקעה למסלולי תלויי גיל, המקום הכי טוב לראות את התשואות של המוסדיים לתקופת זמן ארוכה של עשר שנים – היא בקרנות ההשתלמות שם המסלולים הכלליים נותרו בקדמת הבמה.

מבדיקת פוליסה את נתוני קרנות ההשתלמות במסלול הכללי בעשור האחרון, בין יולי 2011 ליוני 2021 (נתוני גמל נט), עולה כי התשואה של קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם במסלול הכללי עומדת בראש טבלת התשואות בשיעור מצטבר של 101.68%. אחריה ילין לפידות עם תשואה בשיעור של 95.00% ואחריהן אקסלנס עם תשואה בשיעור של 85.18%. טכנית, המסלול בעל התשואה הגבוהה ביותר בעשור הוא מסלול כללי ב' של אלטשולר שחם שרשם תשואה של 116.66% אולם מדובר במסלול קטן של פחות משני מיליארד שקל והוא נסגר למצטרפים חדשים.

לדברי צפריר זנזורי, סמנכ"ל מכירות והפצה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, "אנו שמחים להשיא תשואות לעמיתים ולסוכנים שבוחרים בנו מדי יום. בסיכום העשור האחרון הקופות הציגו תוצאות פנטסטיות. ההובלה בתשואות היא ההכרה והתוצאה של חשיבה לטווח ארוך אשר מאפיינת אותנו. נמשיך ונעשה את כל המאמצים להשיג עבור לקוחותינו את התוצאות הטובות ביותר".

תשואות קרן השתלמות במסלול כללי בין יולי 2011 – יוני 2021

* נמכרה לאלטשולר שחם

** נמכרה להפניקס

נתונים מגמל נט, יולי 2011 – יוני 2021כתיבת תגובה