רכישת שירביט על ידי הראל אושרה על ידי רשות התחרות

רכישת שירביט על ידי הראל אושרה על ידי רשות התחרות

בתחילת ספטמבר שירביט תקיים אספת בעלי פוליסות. האספה זומנה בהתאם להחלטת בית המשפט, שהורה על כינוס אספת בעלי פוליסות ביטוח לצורך אישור ההסדר בעניין העברת פעילות הביטוח של שירביט להראל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה