אלטשולר שחם הגישה הצעה להשתתפות במכרז קרנות ברירת מחדל

אלטשולר שחם הגישה הצעה להשתתפות במכרז קרנות ברירת מחדל

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם מחזיקה בנתח שוק של כ-7% מההפקדות (3.35 מיליארד מתוך כ-45 מיליארד שקל), כך שהיא כבר לא תיהנה מהגנת הינוקא שניתנה לה במכרז הקודם

אלטשולר שחם הגישה הצעה להשתתפות במכרז קרנות ברירת מחדל – כך נודע לפוליסה. בכך מצטרפת אלטשולר שחם לחברת מור גמל, שהגישה אף היא הצעה במכרז. עדיין לא ברור האם חברות הפנסיה האחרות התמודדו במכרז, אולם ההערכה היא כי גם מיטב דש ניגשה.

אלטשולר שחם הייתה בין ארבע החברות שזכו במכרז ב-2018 (לצד מיטב דש, פסגות והלמן אלדובי). בנובמבר 2018 נוהלו באלטשולר שחם כ-3.5 מיליארד שקל, ונכון ליולי 2021 מנוהלים בחברה נכסי פנסיה בסך 26.3 מיליארד שקל (הנתונים מתייחסים לקרן הפנסיה המקיפה). מדובר בגידול של פי שבעה בנכסים בתוך פחות משלוש שנים.

בדיווח על אודות הדוח הכספי, החברה מייחסת לזכייה במכרז את הגברת המודעות אליה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. עוד דיווחה החברה, כי עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מפעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן מתשואות עודפות בטווחי הזמן הארוכים.

על פי כללי המכרז, דמי ניהול מהפקדות יהיו בין 0.5% ל-1% ודמי הניהול מהצבירה יהיו יותר מ-0.05%.

לצורך הדירוג במכרז נקבע כי קרן פנסיה, שנתח השוק שלה מתוך סך ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות הוא בין 5% ל-10% – יראו את שיעור דמי הניהול המרביים שהוגשו על ידה כאילו הם עומדים על 0.5% יותר משיעור דמי הניהול מהפקדות שהוגש על ידה בפועל ו-0.07% יותר משיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה שהוגש על ידה בפועל.

לגבי קרן פנסיה בעלת נתח שוק מההפקדות העולה על 10% – יראו את שיעור דמי הניהול המרביים שהוגשו על ידה כאילו הם עומדים על 0.5% יותר משיעור דמי הניהול מהפקדות שהוגש על ידה בפועל ו-0.1% יותר משיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה שהוגש על ידה בפועל.

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם מחזיקה בנתח שוק של כ-7% מההפקדות (3.35 מיליארד מתוך כ-45 מיליארד שקל), כך שהיא כבר לא תיהנה מהגנת הינוקא שניתנה לה במכרז הקודם.

בבחינת סך הנכסים – החברה מחזיקה קרוב ל-5% מנכסי הפנסיה. התמונה משתנה משמעותית בנתוני הצבירה נטו – שם החברה מחזיקה בנתח של קרוב ל-30% – 12.4 מיליארד שקל מתוך 42 מיליארד שקל (נכון לחודש יולי 21).

רשות שוק ההון צפויה להכריז על הקרנות הזוכות ב-14 בספטמבר השנה.

 כתיבת תגובה