בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בימים אלה ברפורמה * בשלב הראשון, החובה לאפשר לנותני שירות מידע פיננסי גישה מקוונת למידע הפיננסי תהיה לגבי מידע שהוא "מידע בנקאי". בהמשך תחול חובה גם על המוסדיים לתת גישה למידע פיננסי על לקוחות המצוי בידיהם, כולל חיסכון ארוך טווח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה