הרפורמה מגיעה לישורת האחרונה: לקראת ההצבעה מחר – בכירי הענף מנתחים את הרפורמה באג"ח המיועדות

הרפורמה מגיעה לישורת האחרונה: לקראת ההצבעה מחר – בכירי הענף מנתחים את הרפורמה באג"ח המיועדות

האוצר פרסם נוסח מתוקן של הצעת החוק שקובע הפרשה שנתית של 1.8% עד 3% מסך הנכסים הזכאים להבטחת השלמת תשואה. עוד מוצע כי קרנות הפנסיה יקימו מסלול השקעות מיוחד לכספים עם התשואה המובטחת, שינוהל בנפרד, אך הכספים בו יושקעו בדומה ככל האפשר ליתר נכסי הקרן

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה