הפניקס

הפניקס רשמה רווח כולל של 298 מיליון שקל בחציון הראשון של 2023 –  לעומת 537 מיליון שקל אשתקד

הרווח הכולל של הפניקס ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-217 מיליון ש"ח לעומת 184 מיליון ש"ח אשתקד המשקף תשואה על ההון בשיעור של 9%. הרווח הכולל בחציון הראשון של השנה הסתכם ב-298 מיליון ש"ח לעומת 537 מיליון ש"ח אשתקד המשקף תשואה להון בשיעור של 6%. כך עולה מהדוחות הכספיים של הפניקס, שפורסמו היום. הרווח הכולל מפעילויות הליבה בתחומי הביטוח, ניהול נכסים פיננסים, הפצה ואשראי הסתכם ברבעון השני ב-357 מיליון ש"ח, המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 15% ובמחצית הראשונה של שנת 2023 ב-650 מיליון ש"ח, המשקף תשואה מנורמלת על...
למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח מצרפי של 1.285 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022 – ירידה של כ-11% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. התוצאות הושפעו…