יהודה בן אסאייג

מנורה מבטחים רשמה רווח חציוני כולל של 438 מיליון שקל מול הפסד כולל של 27 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 438 מיליון שקל, אל מול הפסד כולל של 27 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020 (238 מיליון שקל ברבעון השני של 2021 לעומת 314 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה לשנת 2021 עם תוצאות שיא ורווחיות של 438 מיליון שקל. אנו מציגים תוצאות חיתומיות מצוינות, רווחיות נאה במגזרי הפעילות השונים וצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים בהם בחרנו להתמקד. לקבוצה יחס כושר פירעון גבוה, עובדה המעידה על...