ייצוגית

בקשה לייצוגית נגד י. פרי סוכנות לביטוח בטענה לשיגור פרסומות לנמענים ללא הסכמתם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-2.5 מיליון שקל הוגשה לבית משפט השלום ברחובות כנגד י. פרי סוכנות לביטוח בטענה לשיגור דברי פרסומת (חוק הספאם) ללא הסכמתם המפורשת מראש של הנמענים, כך נודע לפוליסה. לטענת המבקש, עו"ד צביאל מוסקוביץ, סוכנות הביטוח לא מאפשרת לנמענים, להם היא משגרת את הפרסומות, בין אם נתנו אישור הסכמה במפורש ובין אם לאו, להסיר עצמם לפי דין מרשימת התפוצה שלה. זאת, מאחר שהיא לא מאפשרת משלוח הודעה חוזרת למספר ממנו שוגרה הפרסומת, אלא רק באמצעות לינק שלגביו נקבע בפסיקה שהוא אינו חוקי. בנוסף,...