פסגות

לקראת תביעה נגזרת? בקשה לגילוי מסמכים הוגשה נגד פסגות

לבית המשפט המחוזי ולפסגות קבוצה לפיננסים הוגשה בקשה לגילוי ועיון במסמכים לשם בחינת אפשרות להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד יו"ר פסגות רני צים, המנכ"ל יניב בנדר וכל גורם נוסף שגרם נזק לחברה. זאת, על רקע החקירה של החשש לשימוש במידע פנים בידי אנשי החברה. כך עולה מדיווח של פסגות היום לבורסה. לפי הדיווח, החקירה והתביעה הנגזרת, אם אכן תוגש, עלולות להעמיד בסימן שאלה את עסקת מכירת פעילות פסגות לידי הפניקס, שנחתמה ב-19 בינואר. במסגרת עסקה זו רכשה הפניקס את פעילות ניהול התיקים וקרנות הסל של פסגות תמורת 310 מיליון...