אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

בדיקת פוליסה חושפת את מדיניות חברות הביטוח בעת פתיחת פוליסה הפרשית בביטוח מנהלים. מהבדיקה עולה, כי המדיניות משתנה בהדרגה, הן בעקבות עדכון רגולטורי (תקנות מס הכנסה) והן בעקבות הסדרי פשרה בייצוגיות

עדכון תקנות מס הכנסה מ-2018 ומספר תביעות ייצוגיות שהובילו להסדרי פשרה – שיפרו את תנאי דמי הניהול בפוליסות ההפרשיות שנפתחות בעקבות הגדלת ההפקדות בביטוחי מנהלים, כך עולה מבדיקת פוליסה מול חברות הביטוח. תוצרי הבדיקה מחוזקים על ידי יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, אלון דור.

לדברי דור, המקור לדמי ניהול גבוהים בפוליסות ההפרשיות היה בטעות חקיקה, שאפשרה לפתוח את הפוליסות ההפרשיות רק באותה חברה שבה התנהלה הפוליסה המקורית: "הניסיון מלמד שכשאין תחרות, העלויות גבוהות. למרות הקושי הטכני שהיה לפתוח עשרות אלפי קופות הפרשיות ב-2016, הרי שאם בחברות הביטוח היו יודעים שהנושא פתוח מלכתחילה לתחרות, אני מניח שהיו דמי ניהול נמוכים יותר. עובדה שמהרגע שהתחום נפתח לתחרות אנחנו רואים התגמשות של חברות הביטוח וירידה בדמי הניהול, ואני מאמין שזו מגמה שתהפוך לנפוצה יותר ויותר".

דור מוסיף עוד, כי היה מצפה מחברות הביטוח לפנות באופן יזום למבוטחיהן ולהוזיל את העלויות בפוליסות אלה. לדבריו, "בייחוד לאור הסכם הפשרה של אחת מחברות הביטוח בתביעה ייצוגית, שבעקבותיה חברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסות ההפרשיות ולקלוט את הכספים שהופקדו לאורך השנים חזרה אל הפוליסה המקורית, כולל בפוליסות עם מקדם ישן מובטח".

דבריו של דור עולים בקנה אחד עם בדיקת פוליסה שנעשתה מול חברות הביטוח.

מגדל, גורם מרכזי בענף ביטוחי המנהלים, מסרה לפוליסה: "החברה פעלה מראש באופן מיטיב מול המבוטחים וקבעה בפוליסות ההפרשיות שיעור דמי ניהול נמוך באופן ניכר מדמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה בהתאם לתנאי הפוליסות. שיעור דמי הניהול שנקבע תואם את התנאים למבוטחים חדשים באותה העת".

ממנורה מבטחים, שהשיגה לאחרונה פשרה בייצוגית שהוגשה נגדה בנושא, נמסר לפוליסה כי מדיניות החברה היא לפתוח פוליסה הפרשית בדמי הניהול הממוצעים שגובה החברה.

בהסדר הפשרה מ-2021, בייצוגית נגד הפניקס, הוסכם כי החברה תעביר למבוטחים שנפתחו להם פוליסות הפרשיות את הכספים שנצברו אל הצבירה בפוליסה הקיימת. הפניקס התחייבה כי תאפשר המשך ההפקדות השוטפות בפוליסות הוותיקות במקום בפוליסות ההפרשיות.

יתר החברות סרבו להתייחס לפניית פוליסה בנושא. אולם ככל הידוע מרבית חברות הביטוח נוקטות במדיניות המקלה עם המבוטחים.

הפשרה במנורה מבטחים

כפי שנחשף בפוליסה, באפריל 2022 הושג הסדר פשרה בייצוגית נגד מנורה מבטחים, לפיו דמי הניהול שייגבו בעתיד מחברי הקבוצה בגין הפוליסות ההפרשיות יעמדו על שיעור דמי הניהול הממוצעים בפוליסה הרלוונטית. כלומר, שיעור דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר שנגבו בפוליסות מסוג סטטוס, החל מ-2016, בשיעור שנתי של 3.37% מהפקדה ודמי ניהול בשיעור של 0.79% מהצבירה. עוד נחשף כי מנורה תנקוט במדיניות דמי ניהול זהה גם למצטרפים חדשים לפוליסה מסוג זה.

 כתיבת תגובה