עדכון במפת הדרכים: רשות שוק ההון דוחה בשנה את אימוץ תקן החשבונאות IFRS 17

עדכון במפת הדרכים: רשות שוק ההון דוחה בשנה את אימוץ תקן החשבונאות IFRS 17

ברשות ציינו כי מפניות שהגיעו מהשוק עולה כי אף שחלה התקדמות בהיערכות החברות - קיים צורך בזמן היערכות נוסף

רשות שוק ההון דוחה בשנה את אימוץ תקן החשבונאות IFRS 17. כך עולה מעדכון של מפת הדרכים לאימוץ התקן החשבונאי החדש. בעדכון נכתב, כי מהסקירות השוטפות שהרשות עורכת לגבי התקדמות החברות בהיערכות ליישום עולה כי חלה התקדמות משמעותית בכל הנדבכים המרכזיים הנדרשים, וכי החברות מקצות זמן ומשאבים רבים לצורך ההיערכות.

נכון למועד זה, כל חברות הביטוח ביצעו סקר פערים, רכשו מערכת מידע (ככל שנדרש), וחלקן אף הריצו יותר ממחצית ממקרי השימוש הנדרשים (use-cases). בנוסף, מרביתן נמצאות בתהליכים מתקדמים של טיוב הנתונים והליכי איסוף ושיוך לנתוני קלט שוטפים עתידיים.

למרות כל זאת, ברשות ציינו כי מפניות שהגיעו מהשוק עולה כי אף שחלה התקדמות בהיערכות החברות – קיים צורך בזמן היערכות נוסף. הפערים המרכזיים שציין הממונה ד"ר משה ברקת: חוסר בשלות של מערכות המידע החדשות, חשש לתקופת חפיפה לא מספקת, חשש לקושי בהליכי בקרה ומשאבי אנוש מוגבלים.

מועד האימוץ נדחה ל-1 בינואר 2024, ובהתאם – מועד המעבר יחול ב-1 בינואר 2023. כבר בשנת 2023, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השני ולשנת 2023, ידווחו החברות, במסגרת ביאור ייעודי לדוחות הכספיים, דוחות עיקריים פרו-פורמה בהתאם להוראות IFRS 17.

 כתיבת תגובה