משרד החינוך מעלה את תעריף ביטוח התלמידים ב-16%

משרד החינוך מעלה את תעריף ביטוח התלמידים ב-16%

בשש השנים האחרונות שילמו תלמידי ישראל פרמיה של 49 שקל וכעת מבקשת שרת החינוך יפעת שאשא ביטון להעלות את הפרמיה ל-57 שקל. איילון היא המבטחת בשש השנים הללו. החברה למשק וכלכלה תפרסם מכרז לאחר אישור התעריף המוצע על ידי ועדת החינוך

ההליך לבחירת מבטח לביטוח תאונות אישיות לתלמידי ישראל יוצא לדרך. ועדת החינוך של הכנסת נדרשת לאשר את תעריף הביטוח אותו קבעה שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון – 57 שקל. מדובר על גידול של כ-16% בתעריף, שעמד בשש השנים האחרונות על 49 שקל. לפני כן הוא עמד על 75 שקל. סכום הביטוח שנקבע כולל עמלת סוכן בשיעור 3%.

ממשרד החינוך נמסר לפוליסה, כי  "מחיר פוליסת הביטוח של התאונות האישיות לא התעדכן במשך שש השנים האחרונות, ובשל כך המשרד נאלץ לעדכן את העלויות".

שיטת המכרז היא מכרז הפוך – משרד החינוך קובע את הפרמיה שתשולם וחברות הביטוח מתחרות על סכום הביטוח במכרז (ממנו נגזרים תגמולי הביטוח במקרים השונים). על פי נתוני משרד החינוך – בישראל לומדים קרוב ל-2.5 מיליון תלמידים, כך שהפרמיה הכוללת בגין הביטוח עומדת על כ-142 מיליון שקל.

מי שמובילה מטעם משרד החינוך את המכרז הביטוחי היא סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה, בראשות אופיר יונתן.  בפניית השרה ליו"ר ועדת החינוך כתבה שאשא ביטון לח"כ שרן השכל, כי נוכח לוח הזמנים הצפוף שנותר לחברה למשק וכלכלה על מנת לפרסם מכרז המבוסס על התעריף שיאושר בוועדת החינוך של הכנסת, וכדי להבטיח שתלמידי ישראל יהיו מבוטחים בביטוח תאונות אישיות עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, נדרשת התכנסות דחופה של הוועדה לצורך אישור התשלום בסעיף החובה – ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

 כתיבת תגובה