מנהל העזבון דוחה את הטענות: הודיע לווישור על כוונתו להשלים את מכירת איילון במלואה ובמועדה

מנהל העזבון דוחה את הטענות: הודיע לווישור על כוונתו להשלים את מכירת איילון במלואה ובמועדה

עו"ד מורן מאירי, מנהל העזבון, ציין במכתב ששיגר לווישור כי בכוונתו לעמוד על השלמת העסקה בהתאם לתנאיה, במלואם ובמועדם. ווישור דיווחה כי היא לומדת את מכתב התגובה של מנהל העיזבון

מנהל העזבון של לוי רחמני, המחזיק בנאמנות את מניות איילון, דוחה את טענותיה של ווישור בעניין הפרשים בין המצגים שהוצגו לווישור לבין המידע בדוח הסולבנסי האחרון – כך דיווחה הבוקר ווישור. עו"ד מורן מאירי, מנהל העזבון, ציין במכתב ששיגר לווישור כי בכוונתו לעמוד על השלמת העסקה בהתאם לתנאיה, במלואם ובמועדם. ווישור דיווחה כי היא לומדת את מכתב התגובה של מנהל העיזבון.

עוד התייחסה ווישור בדיווח הבוקר להודעת איילון על מכירת 20% ממניות מיטב גמל לבית ההשקעות מיטב דש ולהערכת איילון כי הדבר יגדיל את יחס כושר הפירעון של איילון ב-3.8%. ווישור ציינה כי "אין כל וודאות כי תנאים אלה אכן יתקיימו וכי עסקת מיטב גמל תושלם".

עוד הוסיפה ווישור: "מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל טענה, מתנהלים מגעים מול מנהל העיזבון ומי מטעמו, במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו את השלמת העסקה. כפי שצוין במסגרת הדיווחים המיידיים השונים של החברה בנושא, אין וודאות ביחס להשלמת העסקה, לרבות מסיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה".

הושלמו התנאים לקיפול השכבה באיילון

אחד המהלכים המרכזיים אותם נדרשה איילון לבצע לקראת קבלת אישור למכירת החברה לווישור היה למזג את איילון אחזקות ואיילון ביטוח, על מנת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. אתמול (יום א') התקבלה החלטת רשות המסים, בעניין מיסוי הסכם המיזוג. בהתאם להחלטת המיסוי, מועד המיזוג יהיה ביום 30 ביוני 2022.

איילון דיווחה היום כי עם קבלת החלטת המיסוי של רשות המסים התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע המיזוג והחברה יפנו לרשם החברות בבקשה להנפקת תעודת המיזוג ובכך יושלם ביצוע הסכם מיזוג.כתיבת תגובה