דין סייג המעקר כיסוי של גורם נזק באופן בלתי סביר / יעקב קיהל

דין סייג המעקר כיסוי של גורם נזק באופן בלתי סביר / יעקב קיהל

הייתכן שהמבטחת תותיר את המבוטח בביטוח הרכוש חשוף וללא כיסוי הולם למקרה נזק שארע מחמת פעילות מינורית בחלק מן המתחם המבוטח?

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה