תיקון טבלה: ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תיקון טבלה: ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

במאמרו של חגי שפירא (פוליסה 3169 מה-22 בספטמבר), הסוקר את תוצאות תחום רכוש ואחרים נפלו מספר טעויות בטבלאות. להלן הנתונים הנכונים.

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה