האם ניפוח גלגל מהווה "שימוש ברכב מנועי" כהגדרתו בחוק פיצויים? / עו"ד ג'ון גבע

האם ניפוח גלגל מהווה "שימוש ברכב מנועי" כהגדרתו בחוק פיצויים? / עו"ד ג'ון גבע

בניגוד לתדלוק, הצורך בניפוח גלגלים ברכב בדרך כלל אינו ניתן לצפייה ומעטים הנהגים העוקבים אחריו באורח סדיר וצופים אותו מבעוד מועד

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה