מבטחי המשנה שולטים בחידושים / ישראל גלעד

מבטחי המשנה שולטים בחידושים / ישראל גלעד

המבטחים מבקשים לעבור מפוליסות כל הסיכונים לפוליסות הכוללות רשימות אירועים ולהחריג סיכונים כגון סייבר, טרור, מהומות ומהומות אזרחיות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה