על ביטוח אחריות נושאי משרה וספורט הקפיצה לגובה / עו"ד אורי אורלנד

על ביטוח אחריות נושאי משרה וספורט הקפיצה לגובה / עו"ד אורי אורלנד

נושאי משרה רשאים להפעיל את הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה לפי רצונם, ולהשית על החברה את תשלום סכום ההשתתפות העצמית. מרגיז? מקומם? לא יקום ולא יהיה? הכול נכון, אבל זו הפוליסה...

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה