בהסתדרות מעריכים כי הפגיעה בהטבת מס על הפנסיה תבוטל

בהסתדרות מעריכים כי הפגיעה בהטבת מס על הפנסיה תבוטל

בשנת 2012 פקודת מס הכנסה תוקנה באופן שהגדיל את הפטור ממס על הפנסיה. בתיקון נקבע כי הפטור יוגדל באופן הדרגתי במספר פעימות כאשר הפעימה המשמעותית ביותר הייתה אמורה לחול החל משנת 2025

בההסתדרות מעריכים כי הפגיעה בהטבת מס על הפנסיה תבוטל, כך נודע לפוליסה. כמו כן, גורמים בכירים בענף הביטוח מעריכים כי הצטרפות ההסתדרות לדיונים על הפנסיה מול משרד האוצר תרמה למאבק בנושא.

באמצע פברואר השנה, במסגרת טיוטת חוק ההסדרים 2023-2024, האוצר ביקש להכניס פרק שכותרתו: "עצירת הגידול בהטבת מס במשיכת קצבה פנסיונית ב-2025" במסגרתו הוצע לבטל הטבת מס משמעותית מאד להם אמורים להיות זכאים מקבלי הפנסיה ואשר נקבעה בחוק בשנת 2012.

בשנת 2008 נכנס לתוקף תיקון 3 אשר ביטל למעשה את האפשרות לחסוך בקופות גמל בכדי למשוך סכומים חד פעמיים בפטור ממס וקבע כי הכספים אשר יופקדו החל משנה זו לקופות הגמל יימשכו כקצבה או כהיוון קצבה.

כ"פיצוי" לפגיעה זו, תוקנה בשנת 2012 פקודת מס הכנסה, במה שידוע כתיקון 190, אשר הגדילה את הפטור ממס על הפנסיה. בתיקון זה נקבע כי הפטור יוגדל באופן הדרגתי במספר פעימות כאשר הפעימה המשמעותית ביותר הייתה אמורה לחול החל משנת 2025.

פעימה זו הייתה אמורה להקנות למקבלי הקצבה סכום נוסף כ-16,500 שקל לשנה (כ-1,370 שקל לחודש) אשר יהיו פטורים ממס. לחילופין, פטור זה היה אמור לאפשר משיכת כספים (כהיוון קצבה) של כרבע מיליון שקל בפטור ממס.

בהצעה כאמור הוצע לבטל לחלוטין את הפעימה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בשנת 2025 ולהקנות הטבות מס משמעותיות לציבור מקבלי הקצבאות הפנסיוניות.כתיבת תגובה