גמלאות עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל

גמלאות עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל

הכרעה משפטית, בהליך שמשרדנו מנהל בימים אלה, צפויה להבהיר את תחולת צווי ההרחבה לפנסיית חובה ואת סוגיית ביטוח אובדן כושר עבודה, בהקשר להעסקת עובדים פלסטיניים באזור יהודה ושומרון. זאת, בשים לב לסירובן של חברות ביטוח וקרנות פנסיה בישראל לבטח עובדים אלו משורת טעמים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה