תחום רכב רכוש –  מוביל את התפוקה והרווחיות ברבעון הראשון של שנת 2018

תחום רכב רכוש – מוביל את התפוקה והרווחיות ברבעון הראשון של שנת 2018

כל תחומי הפעילות נמצאים בתהליך של גידול והרווחיות ברכש רכוש רשמה שיא חדש, אך ניכר שבתחומים רכוש ואחרים וחבויות, שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה במשק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה