ביטוח חבויות – שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה

ביטוח חבויות – שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. תחום החבויות ממשיך להציג בעיה חיתומית בתתי תחום חבות מעבידים וצד ג' ואילו תתי התחומים חבות המוצר ואחריות מקצועית תורמים לרווחיותו. רבעון ראשון 2018

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה