הקלה לחברות הביטוח: ברוב של 3 מול 2 – הרכב מורחב בעליון ביטל את הלכת פיקאלי

הקלה לחברות הביטוח: ברוב של 3 מול 2 – הרכב מורחב בעליון ביטל את הלכת פיקאלי

המשמעות - אי עמידה במגבלת גיל הקבועה בפוליסת ביטוח רכב – איננה מהווה "החמרת סיכון" במובנו של חוק חוזה הביטוח, אלא תוביל לשלילת הכיסוי הביטוחי.

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה