אלרוב

רשות שוק ההון דחתה שתי חלופות שהציגה אלרוב לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח

דוח שחיבר פרופ' ברק אורבך, מטעם אלרוב, קובע כי רכישת כלל על ידי אלרוב עומדת בדרישות חוק הריכוזיות ותתרום לתחרותיות במשק הישראל. בדוח שהוגש לרשות שוק שוק ההון הוצגו מספר חלופות לרכישת השליטה בכלל על ידי אלרוב, שעיקרן: קביעה כי כלל ביט מימון אינה חברת שכבה מתן היתר שליטה הכולל תנאים המחייבים עריכת שינויים ארגוניים תוך תקופה מוגדרת. בדיווח של אלרוב נאמר כי לאחר פגישה שהתקיימה עם הממונה, ב-13 במרץ 2022, התקבלה התייחסות משפטית מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מקבלת את הפרשנות שכללביט איננה חברת שכבה. ולעניין חלופה ב',...