בנק הפועלים

בנק הפועלים השיג פשרה עם המבטחים בעקבות פרשת המס ויקבל 135 מיליון דולר; המבטחת – כלל ביטוח בפרונט

בנק הפועלים השיג פשרה עם המבטחים בעקבות פרשת המס ויקבל 135 מיליון דולר, כפיצוי על התשלום של 870 מיליון דולר ארה"ב לרשויות האמריקאיות בהתאם להבנות עימן ממרץ 2020. הפשרה על הסכום שישמו המבטחים הוגשה לאישור בית המשפט המחוזי אתמול, ה-1 במאי. לפוליסה נודע כי המבטחת של הבנק, בפרונט, היא כלל ביטוח. מבטחי המשנה ברובדים השונים הינם חתמי לוידס ובראשם AXA-XL וסוכנות הביטוח היא בטח תורן. בעקבות התביעה הנגזרת בפרשת המס ישולם לבנק, כאמור, סך של 135 מיליון דולר. מתוכם ישולם גמול למבקשת בתביעה הנגזרת, והחזר הוצאות ושכ"ט לבאי כוחה על-ידי...