היועץ המשפטי לממשלה

האם לשכת סוכני הביטוח צריכה להיות סטטוטורית? / מאת יובל ארנון

לשכת סוכני הביטוח שהוקמה לפני יותר מ-70 שנה אינה משמשת כיום כלשכה סטטוטורית לחבריה סוכני הביטוח. בתקופה האחרונה עולה הדיון האם יש להפוך לשכה זו, כמו חברתה, לשכת עורכי הדין, לסטטוטורית והאם זה אכן כדאי ויתרום לטובת סוכני הביטוח בישראל ולקוחותיהם. אין ספק שהלשכה, שהוקמה לפני זמן רב, חייבת לעבור שינויים והתאמה לזמן הנוכחי ולעתיד ויש דברים רבים שנדרש לשנות כדי שתמשיך לייצג את סוכני הביטוח כראוי. האם הפיכתה ללשכה סטטוטורית אכן תביא לשינוי והאם הוא כדאי? מהי לשכה סטטוטורית? לפי ויקיפדיה - תאגיד סטטוטורי הוא ישות משפטית אוטונומית למחצה...