המפקח על הביטוח

הפיקוח עוצר את השידול למשוך את כספי הפנסיה בטרם עת וקובע כי גם בקופת גמל לא ניתן יהיה למשוך כסף לפני שהסתיימו יחסי עובד-מעביד

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת פועל לעצור את התופעה שהתפתחה לאחרונה, הכוללת פרסומים והצעות לציבור "להשיג כסף קל ומהיר" על ידי משיכת כספי הפנסיה בטרם עת. בטיוטת חוזר שפורסמה אתמול (ג') מוצע לייצר האחדה בין תקנוני קופות הגמל לבין תקנוני קרנות הפנסיה, ולקבויע כי עמית יהיה רשאי לבצע משיכה שלא כדין רק אם נותנו יחסי עובד ומעסיק, או שהעמית הגיע לגיל הזכאות. בהודעה שפרסמה הבוקר (ד') הרשות נאמר כי לאחרונה הובא לידיעת הרשות כי התפתחה בשוק החיסכון הפנסיוני פרקטיקה פסולה, לפיה בעלי רישיון וכן גורמים נוספים שאינם בעלי רישיון,...