הרפורמה בביטוח הבריאות 2023

"מחליפים חמור תחת סוס" | הלשכה בפנייה מקדמית ליועצת המשפטית לממשלה: יש למנוע העברת מבוטחים לפוליסות "משלים שב"ן" ללא הסכמתם

בטרם העתירה לבג"ץ – בוצע לאחרונה ניסיון נוסף של לשכת סוכני הביטוח למנוע את העברת מבוטחי "השקל הראשון" ללא הסכמתם לפוליסות "משלים שב"ן". הלשכה, יחד עם מספר מבוטחים, פנו בפנייה מקדמית לבכירים במשרד המשפטים - עו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי) ועו"ד ענר הלמן – מנהל מחלקת הבג"צים. מטרת הפנייה – לשנות את הוראות הרפורמה בביטוח בריאות שעברה בחוק ההסדרים האחרון, שעיקרה הוא העברה חד צדדית של מבוטחים מפוליסות השקל הראשון לפוליסות משלים שב"ן. במכתב, שנכתב באמצעות עוה"ד דוד זילר ובני וינסטון ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות',...
לקראת הרפורמה בביטוחי הבריאות: מיי דוקטור מוציאה כתב שירות חדש המעניק כיסוי אמבולטורי תוך קיצור תקופת האכשרה

לקראת הרפורמה בביטוחי הבריאות: מיי דוקטור מוציאה כתב שירות חדש המעניק כיסוי אמבולטורי תוך קיצור תקופת האכשרה

לקראת הרפורמה הצפויה בביטוחי הבריאות מוציאה מיי דוקטור כתב שירות חדש, "משלים אמבולטורי 2023 VIP", שנותן כיסוי משלים לאמבולטורי הקיים בחברות הביטוח, תוך קיצור תקופת…