וישור

מספר 1 ברווחיות: תחום רכוש ואחרים רשם שיפור של כמעט 60% ברווח ב-2021 / חגי שפירא

תחום רכוש ואחרים הוא השני בגודלו (לאחר רכב רכוש) עם תפוקה של 5.557 מיליארד שקל מתוך 23.5 מיליארד שקל (ללא שירביט) – כ-23.6% מתפוקת המגזר האלמנטרי. הגידול ביחס לשנת 2020 (שנת הקורונה) כ-6.4% (336.2 מיליון שקל) המתאר פחות או יותר את שיעור הצמיחה (הגדול יחסית) והחזרה לשגרה משנת משבר הקורונה (2020). למרות שהקורונה לא נעלמה בשנת 2021, חזרו רוב העסקים לשגרה רגילה שאפיינה את המשק לפני הקורונה (ב-2019), למעט עסקים העוסקים בתיירות חוץ (ולא יכלו לעבור לתיירות פנים). כמו כן היה גידול במספר דירות חדשות, גידול במלאים, תחילת פרויקטים קבלניים...