ועדת הכספים

הרפורמה מגיעה לישורת האחרונה: לקראת ההצבעה מחר – בכירי הענף מנתחים את הרפורמה באג"ח המיועדות

בניסיון לגייס תמיכה ציבורית, משרד האוצר מקבע בחוק את שיעור ההפרשה לקרן הממשלתית להבטחת השלמת התשואה לקרנות הפנסיה. לקראת הדיון הסופי, בו מתוכננת ועדת הכספים להצביע על הרפורמה, פרסם האוצר ביום ה' נוסח עדכני להצעת החוק, שכולל בין היתר התחייבות של הממשלה להפריש כספים לקרן הייעודית להבטחת התשואה. כמו כן, פורט המנגנון אותו החברות המנהלות של קרנות הפנסיה יצטרכו להקים על מנת לבצע את ההתחשבנות מול האוצר על הפרשי התשואה. על פי הצעת החוק, הקרנות יקימו מסלול השקעות חדש, שייועד לנכסים שעבורם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה. עם זאת, הצעת...