מיטב דש

מור, אינפיניטי, אלטשולר שחם ומיטב דש זכו במכרז קרנות ברירת מחדל

מור גמל ואינפיניטי ניהול השתלמות וגמל מצטרפות לענף קרנות הפנסיה, ויחד עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה ומיטב דש גמל ופנסיה יפעילו את קרנות הפנסיה הנבחרות. דמי הניהול שנקבעו במכרז הם 1% מההפקדות ו-0.22% מהצבירה. זאת, בהשוואה לדמי ניהול של 1.8% מההפקדות ו-0.1% שנקבעו במכרז הקודם (ממוצע של ארבע הקרנות). התפעול של קרן הפנסיה של מור יבוצע פנימית על ידי מור, כאשר מערכת התפעול היא של נס. באינפיניטי בחרו במערכת התפעול מל"מ. שתי הקרנות החדשות נדרשות להקים עד ל-1 באפריל את קרנות הפנסיה שלהם – תהליך שכולל גם קבלת רישיון מרשות...