משרד האוצר

משרד האוצר ממליץ לאשר למוסדיים לרכוש חברות כרטיסי אשראי: "יגביר התחרות מול הבנקים"

צוות מקצועי של משרד האוצר ורשות שוק ההון ממליץ לשר האוצר לאשר לגופים המוסדיים להחזיק בחברות כרטיסי אשראי. זאת, כחודש וחצי לאחר שרשות שוק ההון אישרה לכלל ביטוח לרכוש את חברת כרטיסי האשראי MAX. בכך, נסללה סופית גם הדרך להשלמת עסקת הראל ישראכרט. לאחר שסיים את עבודתו המקצועית, שכללה היוועצות עם גורמים רלוונטיים וקבלת התייחסויות מהציבור, הצוות לבחינת החזקת גופים מוסדיים בחברות כרטיסי אשראי הגיש לשר האוצר את המלצותיו, לפיהן, כאמור, אין מניעה לאפשר לגוף מוסדי לרכוש חברת כרטיסי אשראי. בפרט, הצוות לא מצא מקום להבחין בין רכישה ראשונה של...
למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח מצרפי של 1.285 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022 – ירידה של כ-11% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. התוצאות הושפעו…
"זה לא נהנה וזה חסר"

"זה לא נהנה וזה חסר"

משרד האוצר הציג היום (ב') לראשונה בפני חברי הכנסת את הרפורמה שעיקרה ביטול האג"ח המיועדות והחלפתן במנגנון הבטחת תשואה בשיעור רב שנתי של 5%. רם…