דוחות כספיים: איילון רשמה הפסד רבעוני של 76 מיליון שקל לעומת רווח של 61 מיליון שקל ברבעון המקביל

דוחות כספיים: איילון רשמה הפסד רבעוני של 76 מיליון שקל לעומת רווח של 61 מיליון שקל ברבעון המקביל

עיקר ההפסד מקורו בתחום הביטוח הכללי, אשר בו החברה מציגה הפסד של כ-46 מיליון שקל בתחומי הרכב והרכוש, ובביטוחי חבויות אשר בהם הציגה החברה הפסד של כ-42 מיליון שקל. בענפי רכוש החברה מציגה רווח של כ-7 מיליון שקל. בביטוחי חיים החברה מציגה הפסד של כ-20 מיליון שקל ובביטוחי הבריאות החברה מציגה רווח של כ-33 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה