מנורה מבטחים ו-IBI ישתפו פעולה בשיווק משכנתה הפוכה

מנורה מבטחים ו-IBI ישתפו פעולה בשיווק משכנתה הפוכה

מנורה מבטחים תעמיד אשראי באמצעות כספי הנוסטרו, ו- IBI תפעל לאיתור חיתום ולווים בתחום. במסגרת ההסכם הוקנתה למנורה מבטחים זכות אופציה מסוג Call להקצאה של עד 27.5% מחברת קוואליטי, לפי שווי של 70 מיליון שקל לקוואליטי

מנורה מבטחים ובית ההשקעות IBI באמצעות חברת הבת IBI קוואלטי קרדיט אחזקות בע"מ (לא קשורה לסוכנות הביטוח קוואליטי מקבוצת הפניקס), חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום פעילות המשכנתה ההפוכה.

במסגרת ההסכם, מנורה מבטחים תעמיד אשראי של עד 510 מיליון שקל, באמצעות כספי הנוסטרו, וקוואלטי תפעל לאיתור ולחיתום לווים לפעילות המשכנתא ההפוכה .לטובת ההלוואות, מנורה מבטחים התחייבה להעמיד בבלעדיות לקוואלטי מסגרת ראשונית בסכום של 360 מיליון שקל לשנתיים. בנוסף, מנורה מבטחים תהיה רשאית להעמיד מסגרת אשראי בסכום נוסף של עד 150 מיליון שקל.

עבור השירותים שיינתנו על ידי קוואלטי, החברה תהיה זכאית לתמורה הנגזרת ממרווח בין הריבית בפועל על ההלוואות לבין שיעור ריבית המוכפל במקדם מח"מ מוסכם.

במסגרת ההסכם הוקנתה למנורה מבטחים זכות אופציה מסוג Call להקצאה של עד 27.5% מחברת קוואליטי (בדילול מלא), כאשר שיעור המימוש של האופציה משתנה בהתאם למועד המימוש ולמסגרת האשראי שתועמד על ידי מנורה מבטחים.

תוספת מימוש האופציה שתשולם על ידי מנורה מבטחים צפויה לשקף לקוואלטי שווי חברה של 70 מיליון שקל לפני הכסף. ככל שימומשו שתי המסגרות (סה"כ 510 מיליון), החברה צפויה לרשום הכנסות נוספות של כ-40 מיליון שקל  למשך כל תקופת שיתוף הפעולה.

שי קומפל, משנה למנכ"ל מנורה: "שיתוף הפעולה עם IBI מהווה הזדמנות לצדדים לפיתוח עסקי משותף בתחום האשראי מגובה נדל"ן. שיתוף הפעולה מרחיב את מוצרי קבוצת מנורה מבטחים בתחום המשכנתאות .האופציות להשקעה בקוואליטי שניתנו לנו יאפשרו להשקיע בחברה מתפתחת  ובאפשרות לפתח מוצרים נוספים בתחום האשראי מגובה נדל"ן

דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "שיתוף הפעולה של IBI קוואלטי עם חברת מנורה היא הבעת אמון בחברה ובפעילותה. קוואליטי תהפוך להיות זרוע מבצעת לפעילות בתחום המשכנתא ההפוכה בבלעדיות מול חברת מנורה. ההסכם מאפשר, הלכה למעשה, את הרחבת פעילות האשראי של קוואליטי בתחום המשכנתא ההפוכה בעד 510 מיליון ₪ נוספים תוך ראיה עתידית להמשך התרחבות משמעותית שלנו בתחום".

קוואליטי הוקמה בשנת 2016 וכיום היא חברה בבעלות IBI בית השקעות בע"מ, ובניהול ד"ר ערן נוטע שותף ומנכ"ל החברה, ורוני רגונס, שותף וסמנכ"ל החברה. קוואלטי מתבססת על תשתית רחבה וייחודית להאצת צמיחה הכוללת תהליכי חיתום ותפעול מהירים, קשר עם מאות יועצי משכנתאות ואשראי, ובנוסף נגישות לגופים מוסדיים וללקוחות כשירים המהווים את מקורות המימון.

את העסקה ליוו עו"ד עמית לייזרוב ורועי צמח ממשרד כספי ועו"ד יונתן רז ממשרד רז אורדן.כתיבת תגובה