מצטרפת למהפכה: שומרה תשלם על חלפים רק לפי התעריף בהסדר של החברה

מצטרפת למהפכה: שומרה תשלם על חלפים רק לפי התעריף בהסדר של החברה

בהודעה לסוכנים מסרה שומרה כי יש ליידע מבוטחים כי אם רכבם יתוקן במוסך שאינו בהסדר, התשלום עבור החלפים יבוצע בהתאם לעלותם בהסדר. בחברה מבהירים: מוסך שיבחר בכך יוכל לקבל את החלפים דרך ספק של שומרה

אחרי ביטוח ישיר ומנורה מבטחיםהפניקס שעורכת פיילוט בנושא), גם שומרה (מקבוצת מנורה מבטחים) הודיעה לסוכנים כי לא תשלם עבור חלפים לרכב מעבר לערכם במוסכי ההסדר שלה.  בהודעה שהוציאה לסוכנים נמסר כי יש ליידע את המבוטח כבר בפתיחת התביעה כי אם רכבו יתוקן במוסך שאינו מוסך הסדר של החבר, תשלום התביעה יבוצע בהתאם לעלות החלפים התואמת את הסדרי החברה או את עלותם לאחר ההנחה לה היא זכאית בעת תיקון הרכב במוסכי ההסדר שלה.

בעקבות פניית פוליסה, משומרה נמסר כי מוסך שיבחר בכך יוכל לקבל חלפים דרך הספק של החברה.

לפי ההודעה של שומרה לסוכנים, הפער השכיח בין עלות החלפים לחברה ובמוסך שאינו בהסדר הינו בן עשרות אחוזים, מה שמאפשר הפחתה בשיעור של לפחות 20% מערך התביעה הכוללת. יצוין כי עם התעוררות המחלוקת בדבר מדיניות מחירי החלפים נשמעו טענות בענף לפיהן ההפרש בין עלויות החלפים גבוה בהרבה והמוסכים מקבלים הנחה המגיעה עד 80%.

החלטת חברות הביטוח להגביל את תגמולי הביטוח לפי ערכם של החלפים במוסכי ההסדר או מספק של החברה נועדה לתת מענה לאחד מהגורמים לעלייה בתביעות בתחום ביטוחי הרכב, ובהתאם לכך גם לעלייה בפרמיות. החלטה זו עוררה מחלוקת נוקבת בענף הביטוח. חברות הביטוח מבססות את צעדן על חובת הקטנת הנזק, המעוגנת בסעיף 61 לחוק חוזה הביטוח לפיו "אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח". מנגד, נטען כי בהוראות הפיקוח על עסקי ביטוח נקבעו דרכי הפיצוי הבאות: "המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות: תשלום ערך הנזק או האבדן במזומן, תיקון הרכב, החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו".

 כתיבת תגובה