חובת האחריות של חברה זכיינית / עו"ד ג'ון גבע

חובת האחריות של חברה זכיינית / עו"ד ג'ון גבע

ניתן להטיל אחריות אישית לא רק על אורגן בחברה אלא גם כן על נושא משרה בה, וזאת מכוח העיקרון לפיו כל אדם נושא באחריות לחטאו. ולכן, הטענה ולפיה הנתבע אינו אורגן בחברה לא היוותה מפלט מאחריותו האישית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה