ווישור

שיתוף פעולה אסטרטגי: ווישור מקימה שותפות אסטרטגית עם ענקית הביטוח האמריקאית AmTrust

ווישור ממשיכה להרחיב את הפעילות הגלובלית שלה. החברה חתמה על הסכמי השקעה ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות מקבוצת הביטוח האמריקאית,  AmTrust Financial Services Inc.. במסגרת הסכמי השקעה, ווישור ו-AmTrust ישקיעו בחברה נכדה של ווישור גלובלטק, weSure Digital, 2 מיליון דולר כל אחת. תמורת השקעה זו יוקצו ל-AmTrust 30% ממניות החברה הנכדה. כפועל יוצא מההשקעה נחתם גם הסכם בעלי מניות בין הצדדים. כמו כן, נחתם כתב התחייבות המיר למניות גלובלטק, במסגרתו תועמד לגלובלטק הלוואה המירה למניות בסך של כ-35.6 מיליון שקל, כאשר מועד הפירעון בה נקבע לשנת 2032 ושער ההמרה למניות...