לשכת סוכני הביטוח

לשכת סוכני הביטוח: יש להרחיב את הרישיון לסוכן בתחום הבריאות לכל ענף הסיכונים

לשכת סוכני הביטוח מציעה להרחיב את הגדרת ענף הבריאות ל"ענף סיכונים" ולייחד את ענף זה עם מוצרי ביטוח סיכונים מענף החיים/ פנסיוני. לפי ההצעה, ענף סיכוני חיים יכלול ביטוח חיים למקרה פטירה (לרבות ביטוח משכנתה), ביטוח למקרה מוות מתאונה, ביטוח נכויות וביטוחים מעולם הבריאות. הצעה זו עלתה בתגובת הלשכה לטיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, (הוספת ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן), שפורסמה לפני מספר שבועות. בתגובת הלשכה נאמר, כי ההצעה תוביל לכך שתערך הבחנה ברורה וראויה יותר בין מי שמחזיק ברישוי באחד מארבעת הענפים הבאים: א. ענף הפנסיוני והפיננסי -...
אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאז שענף הפוליסות ההפרשיות נפתח לתחרות רואים התגמשות של החברות וירידה בדמי הניהול / מרינה פובולוצקי

עדכון תקנות מס הכנסה מ-2018 ומספר תביעות ייצוגיות שהובילו להסדרי פשרה - שיפרו את תנאי דמי הניהול בפוליסות ההפרשיות שנפתחות בעקבות הגדלת ההפקדות בביטוחי מנהלים,…