שביעות רצון רבה בלשכה מתוצאות הבג"ץ נגד הרשות בעניין הייעוץ הפנסיוני מחוץ לסניפי הבנק

שביעות רצון רבה בלשכה מתוצאות הבג"ץ נגד הרשות בעניין הייעוץ הפנסיוני מחוץ לסניפי הבנק

למרות שבג"ץ מחק את העתירה, בלשכת סוכני הביטוח מרוצים מתוצאות המהלך - הרשות הודיעה כי לא תאריך שוב את תוקף עמדתה בנוגע לאי אכיפה של הוראות החוק האוסר על הבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכתלי הסניף

בלשכת סוכני הביטוח ובענף הסוכנים שבעי רצון מתוצאות העתירה של הלשכה נגד רשות שוק ההון בעניין ההיתר הלא פורמלי שנתנה הרשות לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לתחומי הסניף. העתירה אמנם נמחקה אתמול, אולם בג"ץ רשם לעצמו את התחייבות הרשות שלא להאריך פעם נוספת את עמדת אי האכיפה שלה, ובכך הושגה מטרת הלשכה – לעצור את הייעוץ הפנסיוני מחוץ לכתלי הסניף.

בלשכה מעריכים כי אם אכן הרשות תרצה להאריך פעם נוספת את העמדה, מחלקת בג"צים בפרקליטות לא תאפשר לבצע זאת בקלות. כמו כן – על פי פסק הדין לשכת סוכני הביטוח תוכל לשוב ולפנות לבג"ץ בנושא.

כמו כן, גורמים בענף לא הסתירו את מורת רוחם מהעובדה שבג"ץ ביסס (לפחות חלקית) את החלטתו על בסיס הצעת חוק בלבד – שמנוגדת באופן מפורש לחקיקה הקיימת. בפסק הדין התייחסו השופטים בהרחבה לכוונתה הממשלה לבצע תיקון חקיקה ולאפשר לבנקים לייעץ פנסיונית באמצעים טלפוניים ודיגיטליים. אולם, החקיקה לא הושלמה, והחקיקה הקודמת שאוסרת זאת עדיין תקפה.

בלשכה מסרו לפוליסה: "בעקבות עתירת הלשכה, הודיעה רשות שוק ההון כי היא תחזור לפעול על פי חוק ב-15.2 בכך שתחדול ממדיניות אי האכיפה נגדה עתרנו. לפיכך, העתירה נמחקה תוך שמירת זכותנו לעתור בשנית אם הרשות לא תמלא את התחייבותה. צר לנו כי נדרשה עתירה לבית המשפט כדי לגרום לרגולטור ממשלתי לפעול בהתאם לחוק".כתיבת תגובה