מנורה מבטחים

מנורה מבטחים החזקות קבעה מדיניות לחלוקת דיבידנד – תחלק שיעור של 35% לפחות מהרווח הראוי לחלוקה

מנורה מבטחים החזקות קבעה מדיניות לחלוקת דיבידנד –  תחלק שיעור של 35% לפחות מהרווח הראוי לחלוקה. עוד נמסר מהחברה, כי למנורה מבטחים ביטוח יכולת חלוקת הדיבידנד הגבוהה ביותר ביחס לחמשת החברות הגדולות בענף עם יחס הון של 139% מעל ההון הנדרש (נכון לסוף 2020). למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה ביטוח עודף הון של כ-1.75 מיליארד שקל (נכון לסוף 2020). בשנת 2021 חילקה החברה דיבידנד בגובה של כ- 342 מיליון שקל. בשלב זה לא נקבעה מדיניות חלוקת דיבידנד למנורה מבטחים ביטוח. מנורה מבטחים פנסיה וגמל קבעה במרץ 2021 מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה החל מ-2023...