בית המשפט המחוזי

המחוזי אישר הסתלקות מוסכמת מבקשה לייצוגית נגד הפניקס ופספורטכארד

בית המשפט המחוזי מרכז אישר הסתלקות מוסכמת לתובע מבקשתו לייצוגית נגד הפניקס ופספורטכארד - כך דווחה הפניקס לבורסה. התביעה הוגשה במאי 2020 בטענה כי החברות הפרו את הוראות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בכך שבקרות אירוע ביטוחי למבוטח, כאשר נתבעים תגמולי ביטוח בגין הוצאות של מתלווה או מלווה של המבוטח, מנכות הנתבעות מתגמולי הביטוח דמי השתתפות עצמית בכפל: האחד בגין המבוטח והשני בגין מבוטח אחר – המתלווה או המלווה. עוד נטען בתביעה כי הנתבעות הפרו הוראות שונות של חוזרי ביטוח בנוגע לטופס הגשת התביעה, הנתונים המופיעים בו, קבלת העתק ממנו; וכן...