איילון

מנהל העזבון דוחה את הטענות: הודיע לווישור על כוונתו להשלים את מכירת איילון במלואה ובמועדה

מנהל העזבון של לוי רחמני, המחזיק בנאמנות את מניות איילון, דוחה את טענותיה של ווישור בעניין הפרשים בין המצגים שהוצגו לווישור לבין המידע בדוח הסולבנסי האחרון - כך דיווחה הבוקר ווישור. עו"ד מורן מאירי, מנהל העזבון, ציין במכתב ששיגר לווישור כי בכוונתו לעמוד על השלמת העסקה בהתאם לתנאיה, במלואם ובמועדם. ווישור דיווחה כי היא לומדת את מכתב התגובה של מנהל העיזבון. עוד התייחסה ווישור בדיווח הבוקר להודעת איילון על מכירת 20% ממניות מיטב גמל לבית ההשקעות מיטב דש ולהערכת איילון כי הדבר יגדיל את יחס כושר הפירעון של איילון ב-3.8%....