דוחות כספיים רבעון 1 2023

ווישור עברה מהפסד לרווח של 14 מיליון שקל ברבעון הראשון

  קבוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור גלובלטק דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2023, בו הציגה רווח כולל בסך של כ-14.3 מיליון שקל (מתוכו כ-9.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת הפסד  של כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2023 בקבוצה עלה לכמיליארד שקלים, לעומת כ- 101.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד מיוחס לאיחוד נתוני איילון ברבעון הראשון של השנה, וכן לגידול בשיעור של כ-32%, בפרמיות שהורווחו ברוטו על ידי ווישור ביטוח לכ-134.3 מיליון שקל. החל מ-30...