כלל ביטוח

המפקח על הביטוח מתנה את רכישת מקס על ידי כלל ביטוח בהפסקת פעילות סוכנות הביטוח של מקס

רשות שוק ההון מתנה את רכישת מקס על ידי כלל ביטוח בהפסקת פעילות מקס סוכנות לביטוח  – כך עולה ממכתב ששיגר הממונה על הביטוח לכלל ביטוח. מדובר על אחד משורת תנאים שכלל נדרשת להשלים ככל שהחברה תבקש להשלים את הרכישה. במסגרת זו, כלל ביטוח נדרשת לגבש מתווה להפסקת פעילות מקס סוכנות לביטוח ולבטל את רישיון הסוכנות שלה. נוכח מכתב הממונה הודיעה החברה, כי ב-27 בספטמבר התקיים התנאי הנוגע לבדיקות המקדימות בדבר עמדת הממונה, וזאת תוך שהצדדים הסכימו שלתנאים המתלים לעסקת הרכישה יתווסף תנאי לפיו לא יוטלו תנאים נוספים על ידי הממונה, שאינם כלולים במפורש במכתבו, שיש...