כלל ביטוח

לקראת האסיפה הכללית, הממונה קבע: בעל מניות של עד 2.5%-5% בכלל ביטוח יוכל להציע רק דירקטור אחד

הממונה על רשות שוק ההון בפועל, עמית גל, מטיל מגבלות חדשות על בעלי המניות בכלל ביטוח בהפעלת אמצעי השליטה שלהם. כלל ביטוח דיווחה הבוקר כי במכתב ששיגר לה הממונה הוא כתב כי בעל מניות שמחזיק מעל 2.5% מאמצעי השליטה בכלל החזקות, או שניים עד שלושה בעלי מניות שמחזיקים כל אחד יותר מ-1% ולא יותר מ-2.5% ומחזיקים יחד בין 2.5% ל-5% יהיו מוגבל להציע מועמד אחד לדירקטוריון כלל ביטוח. בהתאם למכתב, כל עוד מכהן בדירקטוריון כלל ביטוח ובדירקטוריון כלל החזקות דירקטור שהוצע על ידי מחזיק או חבר מחזיקים, לא יוצע לדירקטוריון...