רשות שוק ההון

למרות הירידה בשוקי ההון, ובזכות עליית הריבית – שמרו על יציבות: חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח של 1.3 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022

חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו רווח מצרפי של 1.285 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022 – ירידה של כ-11% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. התוצאות הושפעו בעיקר מהירידות בשוקי ההון, מעליית הריבית והרעה חיתומית בענפי הרכב. השפעת שוק ההון, היא כאמור כפולה ומנוגדת. מצד אחד, ירידת שוקי ההון בארץ ובעולם פגעה בעיקר בביטוחי חיים וחא"ט על ידי יצירת בור בדמי הניהול, ופגיעה במרווחי הנוסטרו שמשפיעים גם על הביטוח הכללי. מצד שני – עליית הריבית ברבעון הראשון ונמשכת, לפי שעה גם ברבעון השני, ומאפשרת לחברות הביטוח להקטין עתודות, דבר שמשפיע בעיקר בביטוחי...