רשות שוק ההון

מחקר של רשות שוק ההון: החוסכים מפסידים 1% תשואה עקב ההנחה שמקבלים המוסדיים בהנפקות אג"ח

מחקר חדש של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בוחן את השפעת השינויים הרגולטוריים שחלו בעשור האחרון בשוק הנפקות החוב בישראל על תמהיל המשתתפים בהנפקות אגרות החוב הקונצרניות הסחירות, בדגש על שיעור ההשתתפות מצדם של הגופים המוסדיים המנהלים את החיסכון ארוך הטווח של הציבור הישראלי (במוצרי פנסיה, גמל וביטוחי חיים), וההשלכות הנגזרות מכך בראיית ציבור החוסכים. במחקר של רו"ח גיא לקן - מנהל המחלקה הכלכלית, תום טרילניק - יועץ בכיר לממונה וגיל בוטלר -  כלכלן במחלקה הכלכלית, עולה כי ביחס להשקעות כספי ציבור באפיק אגרות החוב הקונצרניות בישראל, ציבור החוסכים מפסיד...
בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

בדרך למהפכה בפיננסים? רפורמת המידע הפיננסי מסמיכה את שר האוצר לחייב את המוסדיים להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם

שר האוצר יוסמך ויוכל לחייב את הגופים המוסדיים – חברות הביטוח והחברות המנהלות בגמל ובפנסיה, להנגיש את המידע הפיננסי על לקוחותיהם. זאת, במסגרת רפורמת המידע…
מגדל תחלק דיבידנד של 47 מיליון שקל

מגדל תחלק דיבידנד של 47 מיליון שקל

קבוצת מגדל דיווחה בסוף השבוע שעבר כי  דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד בסך 47 מיליון שקל. חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור האספה הכללית של החברה. האספה…